Geplaatst op

Na de schuldsanering

Wat kunt u verwachten na de schuldsanering? Hoe zit het met uw BKR codering nadat u de schuldsanering heeft doorlopen? Het is belangrijk om te weten wat u kunt verwachten na de schuldsanering. Het is zelfs zeer belangrijk om dit te weten zodat u de juiste keuze kunt maken voordat u in de schuldsanering terecht komt. Belangrijke vragen zoals wat er met de BKR registratie gebeurd nadat de schuldsanering is verkopen kunnen uw keuze beïnvloeden. Daarom hebben we dit artikel geschreven zodat u weet wat u kunt verwachten na de schuldsanering.

Tijdens de schuldsanering
Overigens om het hele verhaal compleet te maken kunt u nadat u dit artikel heeft gelezen ook het volgende artikel lezen over wat u tijdens de schuldsanering gaat tegenkomen. Belangrijk natuurlijk om te weten: Tijdens de schuldsanering.

Na de sanering
U hebt een aantal jaar op een houtje lopen bijten zodat een deel van uw schulden kunnen worden kwijtgescholden. Maar hoe zit het met uw schulden na de sanering? In principe heeft u geen schulden meer na de schuldsanering. Maar hier zijn enkele uitzonderingen op zoals boetes, schulden bij slachtoffers ook wel schadevergoedingen genoemd en langlopende studieschuld. Deze moet u gewoon betalen na de schuldsanering. Echter al uw andere schulden en dat zal het grootste deel zijn zullen deels worden gesaneerd. Het is de bedoeling dat u tijdens de schuldsanering een deel aflost en als u dat 3 jaar lang goed doet zal na 3 jaar de resterende schuld met kennisneming van de schuldeisers worden gesaneerd en zal de schuld verdwijnen. Let op u bent eindelijk van schulden af raak nooit meer in de schulden nu u dit heeft meegemaakt.

BKR Registratie na de schuldsanering
Na de schuldsanering wordt er een einddatum geprikt. De einddatum staat voor de laatste dag van de schuldsanering. Deze datum staat echter ook voor de eerste dag van de vijf komende jaren waarin u nog negatief geregistreerd zal staan bij het BKR. Helaas is dat het slechte nieuws als uw schuldsanering is afgelopen maar het is maar een registratie. Als u de schuldsanering heeft doorlopen dan moet dit ook te doen zijn. Lenen bij een gewone bank wordt erg lastig behalve natuurlijk als uw financiële situatie veel sterker is geworden.

Hopelijk is duidelijk geworden wat u te wachten staat na de schuldsanering!

Geplaatst op

Wat doet het BKR?

Het BKR vervult een belangrijke functie in de Nederlandse maatschappij. Het BKR staat zoals u misschien wel weet voor het Bureau Krediet Registratie en het BKR is een organisatie welke, zoals ze het zelf zo mooi zeggen, ”ervoor zorgt dat u financieel gezien niet te veel hooi op uw vork neemt.” Dit roept wel een aantal vragen op zoals hoe doet het BKR dit en wat betekend dit voor u? In dit artikel zullen we onder andere deze twee vragen voor u beantwoorden? En wist u dat bijna elke volwassene in Nederland bij het BKR staat? Dat zijn er ruim 9 miljoen!

Hoe doen ze het?
De vraag hoe het BKR precies zorgt dat u niet de teveel hooi op uw vork neemt is niet al te moeilijk te beantwoorden. Ze zorgen er namelijk voor dat ze aangesloten organisaties zoals bijna alle Nederlandse banken en andere kredietverstrekkers voorzien van uw financiële geschiedenis. Dit doen ze uiteraard zonder uw privacy te schenden en ze weten ook niet alles van u wat wel eens wordt beweerd in de media. Wel weten ze of u betalingen heeft welke niet zijn nagekomen. Dit zou van u een risicovolle klant maken voor de aangesloten organisaties waar u bijvoorbeeld wilt lenen. Het BKR geeft deze gegevens door aan de organisaties die willen weten wat uw financiële geschiedenis is. Alleen deze aangesloten organisaties kunnen uw BKR Opvragen, dus ook geen particulieren. Ook als u wel een hypotheek heeft maar geen schulden (geen achterstand van meer dan 3 maanden) is het van belang dat dit wordt doorgegeven aan het BKR. Dan wordt lenen bijvoorbeeld mogelijk eenvoudiger omdat kredietverstrekkers zien dat u uw rekening kunt betalen. Wat dit nog meer voor u betekend leest u hieronder!

Wat betekent dit voor u?
Nu u weet wat het BKR doet is het ook handig te weten wat het BKR voor u betekend. Er zijn in principe twee mogelijkheden. Hebt u geen achterstanden dan is het erg positief voor u als banken navraag hebben gedaan naar uw BKR (wat ze bijna altijd doen bij leningen). De bank ziet dan dat u geen schulden heeft en dus altijd netjes uw rekeningen betaald. U zult zo een goede indruk achterlaten op de bank. Wat overigens niet betekend dat u zomaar de lening die u wilt zou kunnen krijgen. Aan de andere kant kan een negatieve registratie bij het BKR erg vervelend zijn. Hebt u een hypotheek of leningen en deze niet op tijd betaald (meer dan 3 maanden achterstand) dan staat u te boek als wanbetaler. Doet een bank dan navraag dan krijgt deze te horen dat u uw rekeningen in het verleden niet altijd heeft weten te betalen waardoor de kans op de lening sterk zal dalen. Overigens kunt u tot vijf jaar nadat u de schulden heeft terugbetaald negatief bij het BKR staan. Dus zorg ervoor dat u altijd uw leningen op tijd terugbetaald en geen achterstanden oploopt.

Conclusie wat doet het BKR?
Hopelijk weet u nu ongeveer wat het BKR doet en waarom zij bestaan. U kunt begrijpen dat zij een belangrijke rol voor u kunnen spelen zowel positief als negatief, maar vooral voor de aangesloten organisaties is het BKR erg belangrijk. Als het BKR trouwens uw negatieve of positieve gegevens doorstuurt dan binden zij hier geen bindend advies aan. Banken mogen u ook ondanks uw negatieve BKR Registratie een lening verschaffen. Tot zo ver dit artikel over wat het BKR doet. Meer weten over het BKR dan kan deze site u zeker verder informeren!!!

Geplaatst op

Geen Lening door BKR?

Wat moet u doen wanneer u door omstandigheden schulden heeft gemaakt in het verleden en u nu geen lening door BKR meer kunt krijgen? Het is een vraag die steeds meer mensen zich verplicht moeten stellen en waar zelden meteen een antwoord op komt. Toch is de oplossing niet ver te zoeken. Wanneer een bank u omwille van een BKR codering een financiering weigert kunt u er immers nog steeds voor kiezen om een beroep te doen op financiële instellingen die niet bij het BKR zijn aangesloten. Verschillende financiële kantoren in Nederland zijn zelfs gespecialiseerd in het aanbieden van leningen met BKR. Welke mogelijkheden er precies bestaan en waar u allemaal rekening mee dient te houden komt u te weten in dit artikel.

Alternatieve financiële instellingen
Zoals gezegd is niet iedere financiële instelling in Nederland aangesloten bij het BKR. Financiële instellingen die geen verplichtingen hebben tegenover het BKR zijn daardoor niet gebonden aan het uitvoeren van een BKR toetsing alvorens een krediet te verstrekken. Dit zorgt er voor dat mensen die over een BKR codering beschikken bij deze bedrijven toch de mogelijkheid hebben om een lening af te sluiten… althans wanneer hun financiële situatie dit toelaat. Hoewel er geen BKR toetsing wordt uitgevoerd zal de financiële instelling in kwestie immers wel altijd een bewijs van inkomsten willen zien. Wanneer uw inkomen als onvoldoende wordt ingeschat kan het nog steeds voorkomen dat u geen krediet zult kunnen afsluiten. Verder spreekt het voor zich dat ook deze “banken” zo weinig mogelijk risico willen lopen. Gezien het feit dat er geen BKR toetsing wordt gedaan vertaald dit zich in een hogere interest. Wanneer u een lening met BKR codering wenst af te sluiten bent u dus steeds duurder uit dan wanneer u een gewone lening bij een erkende Nederlandse bank zou afsluiten.

Mini krediet
Wanneer u slechts een beperkt bedrag wenst te lenen en u er zeker van bent dat u dat bedrag op korte termijn kunt terugbetalen kunt u er ook nog altijd voor kiezen om een beroep te doen op de mogelijkheden van het mini krediet. Een mini krediet is een kleine financiering die kan worden versterkt tot een bedrag van 1.000 euro. De beperkte omvang van het bedrag zorgt er voor dat financiële instellingen in geen enkel geval verplicht zijn om een BKR toetsing uit te voeren waardoor deze lening eigenlijk gewoon altijd wordt toegekend. Het nadeel is wel dat u het geleende geld binnen de maand moet terugbetalen en u wordt opgezadeld met een hoge kostprijs. Een mini krediet maakt geen gebruik van rente, maar wel van een opstartkosten. Niet zelden bedraagt deze één vijfde of meer van het door u geleende bedrag. Een mini krediet mag dan op het eerste zicht interessant lijken, u zult er de hoge kostprijs wel bij moeten nemen.

Geplaatst op

Hypotheek met BKR

Wanneer u beschikt over een BKR codering en u toch een huis wenst aan te kopen zult u steeds een beroep moeten doen op een hypotheek met BKR. Het is in eerste instantie eigenlijk nog maar de vraag of een bank geneigd zal zijn om u van een dergelijke grote lening te voorzien wanneer u in het verleden reeds met een bepaalde schuld te maken heeft gehad. Wanneer u wel een bank bereidt zult vinden om u een hypotheek met BKR te verstrekken is de kans groot dat u te maken zult krijgen met zeer hoog oplopende kosten. Deze kosten moeten voor de bank het risico op een eventuele wanbetaling immers indekken. In dit artikel gaan we graag dieper in op deze toch wel moeilijke kwestie en geven we u enkele tips om uw hypotheek met BKR toch betaalbaar te houden.

Hoge kosten, grote kans op wanbetaling
Het is natuurlijk volkomen begrijpelijk dat u graag over een eigen woning zou willen beschikken, maar het is nog maar de vraag of dat wel zo verstandig is wanneer u over een BKR codering beschikt. Zoals eerder reeds aangehaald is de kans bijzonder groot dat u te maken zult krijgen met torenhoge kosten. Op het eerste zicht kunnen die kosten financieel misschien wel haalbaar zijn, maar u raakt er erg veel geld door kwijt en de kans dat u op een bepaald ogenblik over te weinig financiële reserve zult beschikken is erg groot. Alvorens een hypotheek met BKR af te sluiten is het dan ook waarschijnlijk een beter idee om uw BKR codering te laten verwijderen. Wanneer u, uw openstaande schuld kunt aflossen en dit meldt aan het BKR zullen zij er alles aan doen om uw codering zo snel mogelijk aan te passen of te verwijderen. Wanneer u dan een hypothecaire lening wenst af te sluiten zult u dat gewoon via de reguliere kanalen kunnen doen en wat belangrijker is, tegen een normale kostprijs.

Toch een hypotheek met BKR afsluiten
Wanneer u toch een hypotheek met BKR wenst af te sluiten zijn er een aantal factoren waar u maar beter rekening mee kunt houden. Allereerst is het belangrijk om de verschillende aanbieders van hypotheken met BKR met elkaar te vergelijken. De ene financiële instelling is immers de andere niet wat het aanbieden van BKR leningen betreft. De kosten kunnen net als de voorwaarden aanzienlijk verschillen. Daarnaast is het misschien wel in het bijzonder bij een hypotheek met BKR van belang om te kiezen voor een zo kort mogelijke looptijd. Hoe langer uw hypotheek met BKR loopt des te meer kosten u immers zult moeten betalen. Hou er tot slot ook nog rekening mee dat een hypotheek met BKR in bepaalde gevallen niet kan worden herzien. De kans bestaat dus dat u gedurende de volledige looptijd van het krediet met de hoge kosten blijft opgezadeld.

Geplaatst op

BKR Info Opvragen

Wilt u BKR Informatie opvragen dan moet u zeker dit artikel lezen, want na het lezen van BKR Info Opvragen weet u zeker hoe u uw BKR Info moet Opvragen.

Waarom BKR Info Opvragen?
Het is zeer belangrijk om bij een lening te weten of u bij het BKR – Bureau Krediet registratie staat. Als u namelijk bij het BKR staat dan hoeft u het niet eens te proberen om een lening af te gaan sluiten maar kunt u zich veel beter richten op het laten verwijderen van de BKR Codering om vervolgens weer te gaan lenen. 1 Ding is zeker lenen met BKR Codering is bijna niet te doen!

BKR Info Opvragen
Vervolgens moet u dus nu u weet dat het Opvragen van uw BKR belangrijk is uw BKR gaan opvragen. Hoe u dit precies moet doen wordt door deze speciale site over BKR Opvragen eenvoudig en zeer uitgebreid voor u uitgelegd. Wij verwijzen u graag door naar de volgende pagina om te bekijken hoe u uw BKR Info het beste kunt gaan opvragen: BKR Gegevens Opvragen.

Wat krijg je? Vs Wat kost het?
De vraag wat het kost om uw BKR op te vragen is heel eenvoudig te beantwoorden. De kosten van het opvragen van uw BKR Info is namelijk 4,95 euro. U kunt dit nergens gratis doen dus valse advertenties op internet moet u dan ook meteen vergeten en negeren. Wat krijg je er dan precies voor terug bij het opvragen van uw BKR? U krijgt te weten waar u geregistreerd staat, welk bedrijf u hebt opgegeven wanneer dit is gebeurd en voor welk bedrag u te boek staat. Daarnaast krijgt u nog enkele gegevens bijgeleverd waarmee u duidelijkheid krijgt of u terecht bent geregistreerd of niet. Tenminste dat kunt u dan eenvoudig voor u zelf opmaken. Denkt u dat u een onterechte BKR Codering heeft en wilt u deze laten verwijderen bekijk dan is de volgende pagina: Onterecht BKR verwijderen.

Hopelijk hebben we het u een beetje duidelijker kunnen maken. Dit artikel is vooral algemene info over BKR Info opvragen, maar de 2 artikelen waar we naar verwijzen zijn zeer degelijk en kunt u echt veel van leren!

Geplaatst op

BKR registratie aanvragen

Wanneer u op het punt staat om een lening aan te vragen en u niet zeker bent of u al dan niet beschikt over een BKR codering is uw BKR registratie aanvragen bijzonder belangrijk. Alleen door het aanvragen van uw BKR registratie kunt u er immers zeker van zijn over welke codering u beschikt en welke invloed deze eventueel kan hebben op uw lening. Het is immers een feit dat Nederlandse banken altijd een BKR toetsing uitvoeren alvorens een lening toe te kennen. Wanneer blijkt dat u over een BKR codering beschikt kan dat mogelijk een probleem opleveren. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar is afhankelijk van de codering in kwestie. In ieder geval vertellen we u in dit artikel graag hoe uw BKR registratie aan te vragen zodat u zo goed mogelijk bent voorbereid op uw kredietaanvraag.

BKR registratie rechtstreeks aanvragen
Allereerst is het goed om te weten dat iedereen recht heeft op inzage. De Nederlandse wetgeving verplicht het Bureau Krediet Registratie met andere woorden om iedereen die er naar vraagt inkijk te geven in hun eigen persoonlijk dossier bij het BKR. De eerste mogelijkheid om uw BKR registratie aan te vragen is door rechtstreeks contact op te nemen met het BKR zelf. Let wel, het heeft geen zin om zonder afspraak naar het hoofdkantoor in Tiel te trekken. Om uw dossier in te kijken dient u immers altijd een afspraak te maken. Verder moet u eveneens altijd in het bezit zijn van uw identiteitskaart en dient u een bedrag te betalen van 4,50 euro. Wanneer u ver van het BKR hoofdkantoor afwoont kunt u er echter ook voor kiezen om uw BKR registratie bij uw plaatselijke bank aan te vragen.

BKR registratie aanvragen via uw bank
Wanneer u, uw BKR registratie wenst aan te vragen via uw bank zult u gebruik moeten maken van een invulformulier welke is terug te vinden in de folder “Wat doet BKR voor mij”? Dit invulformulier dient u in te vullen en te overhandigen aan de medewerker van de bank. In dit geval zult u zich moeten kunnen legitimeren aan het loket en zult u eveneens de bijdrage van 4,50 euro aan uw bank moeten betalen. Vervolgens zal de bank het formulier aan het BKR bezorgen en kunt u na enige tijd een kopie bij u thuis verwachten. Ook op deze manier is het dus perfect mogelijk om u voor te bereiden op een eventuele kredietaanvraag.