Geplaatst op

Voordelen van het BKR

Zijn er voordelen aan het BKR? Veel mensen denken aan schulden als ze het BKR horen, maar is het echt zo negatief wat het BKR allemaal doet? In dit artikel kunt u onze visie vinden over wat het BKR doet en wat wij daarvan vinden.

Negatieve associaties bij BKR
De meeste mensen hebben bij het BKR negatieve associaties. Ze denken aan schulden, betalingsproblemen en bureaucratische problemen, maar wij zien dit toch wat anders ondanks de vele mailtjes die wij dagelijks krijgen over vragen en problemen met het BKR zien wij toch wat voor werkt het BKR doet en zien wij in meerdere mate de voordelen van het BKR dan de nadelen van het BKR.

BKR heeft voordelen
Bij het BKR staan heeft voordelen. Hierbij maken we wel onderscheidt tussen een schuld hebben met achterstand en bij het BKR staan en gewoon een schuld hebben zonder achterstand. Als bij het BKR staat en u betaald uw rekening netjes dan heeft het BKR voor u het voordeel dat kredietverstrekkers dit kunnen zien als ze uw BKR Opvragen en vervolgens sneller een lening zouden kunnen verschaffen. Let op we zeggen het voorzichtig want het BKR geeft geen oordeel maar alleen objectieve feiten. Hebt u een schuld dan is een BKR Registratie zeker lastig maar het voordeel is dat u wordt beschermd tegen nog hogere schulden. Daarnaast worden andere bedrijven en consumenten ook beschermd tegen u want u kunt hen mogelijk niet betalen waar dat wel nodig zou kunnen zijn. Het mes snijdt dus aan drie kanten in dit geval.

Wel of geen BKR
Zoals al genoemd krijgen wij vaak mailtjes maar enkele zijn maar echt puur negatief vaak en dan kijken we naar 90% van de gevallen wordt er niet negatief gesproken over het BKR het wordt daarom steeds meer gezien, althans dat denken wij, als orgaan dat ons beschermt en goed ook wij kunnen geregistreerd raken maar in feite is het voor iedereen beter dat het BRK bestaat. Ongeveer 93% van de consumenten heeft geen problemen met aflossen van schulden en voor die consumenten kan het BRK een voordeel zijn zeker als later het systeem, beloon de goede betaler, later wordt ingevoerd. Hierover wordt veel gesproken in de politiek. Wij vinden het BKR dus een prima zaak en zien vele voordelen. Er zijn er meer dan de enkele die zijn genoemd, maar dat is voor een volgend artikel.

Geplaatst op

BKR en Studieschuld

Wilt u weten of het BKR ook uw studieschuld registreert? Een studieschuld is weer een andere schuld en het BKR kijkt er weer op haar manier tegenaan.

Geen registratie met Studieschuld
Het BKR registreert geen studieschuld bij het BKR. Dit is mooi voor studenten want een BKR Codering is natuurlijk niet prettig, maar hoe zit het nou precies? Omdat u een schuld heeft bij DUO wat staar voor Dienst Uitvoering Onderwijs registreert het BKR niet uw schuld. U krijgt uw stufi van het DUO en ook leent u hier geld voor uw studie. Het DUO is geen deelnemer van het BKR dus zoals al gezegd zal uw studieschuld niet worden geregistreerd. Dit betekend natuurlijk niet dat u uw schuld niet hoeft terug te betalen dit moet altijd en overal welke instantie u ook controleert.

Motivatie
Het is misschien wel een motivatie als u weet dat uw schuld wel bij het BKR zou worden geregistreerd maar het is natuurlijk zo dan een studieschuld een investering in uzelf is wat in de toekomst juist meer geld moet gaan opleveren dan u erin steekt. Mede dankzij dit argument wordt uw studieschuld niet geregistreerd bij het BKR. Ook het feit dat u deze schuld afsluit en er in feite kennis voor terug krijgt en geen product is belangrijk geweest in de beslissing uw studieschuld niet te registreren. U kunt moeilijk uw kennis als onderpand geven om maar een voorbeeld te noemen. Hopelijk is het duidelijk dat uw studieschuld niet wordt geregistreerd en ook waarom dit gebeurd!

Geplaatst op

Zakelijk krediet en BKR

Word uw zakelijk krediet bij het BKR Geregistreerd? Het is handig om te weten of uw zakelijk krediet bij het BKR wordt geregistreerd.

Antwoord registratie van zakelijk krediet:
Om meteen met het antwoord te komen op de bovenstaande vraag of uw zakelijk krediet wordt geregistreerd bij het BKR kunnen wij denk ik blij maken met het antwoord dit is namelijk nee. Maar dit antwoord is wel wat kort door de bocht want als u hoofdelijk aansprakelijk bent dan is dit weer anders geregeld in dat geval wordt u zakelijk krediet wel bij het BKR Geregistreerd en kunt u ook een negatieve registratie krijgen als u een achterstand oploopt bij het terugbetalen van het zakelijk krediet bij de kredietverstrekker.

Hoofdelijk aansprakelijk wel registratie bij BKR
Bent u hoofdelijk aansprakelijk voor het geleende zakelijke bedrag bij het BKR dan wordt dit krediet dus zoals al gezegd wel geregistreerd. Dit komt omdat u in feite net zoals bij een gewone lening verantwoordelijk bent en omdat u een grotere verantwoordelijkheid heeft dan bijvoorbeeld uw zakenpartner die 25% van het bedrijf beheert en daarmee dus ook 25% schuld heeft van het geleende krediet. Dan bent u dus ook aansprakelijk en wordt u geregistreerd en komt u bij het BKR te staan.

Hopelijk is duidelijk wanneer uw zakelijk krediet wordt geregistreerd bij het BKR. Zo niet neem dan contact op met het BKR want het is niet een zwart-wit situatie maar er is een grijs gebied wat betreft dit onderwerp.

Geplaatst op

Te laat betaald, wat nu?

Hebt u een rekening te laat betaald en vraagt u zich nu af wat te doen? Komt u misschien bij het BKR te staan? Als u te laat betaald dan moet u weten dat u niet de enige bent want ongeveer 7 procent van de consumenten die bij het BKR betaald te laat en voldoet dus niet aan zijn of haar verplichtingen die ze toch echt hebben.

Voorkomen van BKR bij te laat betalen rekening
Als u te laat heeft betaald dan heeft u één voordeel en dat is dat u weet dat u te laat heeft betaald en u dus de mogelijkheid heeft om het bedrijf dat u te laat heeft betaald te contacteren en te verzoeken uw achterstand niet door te geven. Natuurlijk zullen zei dit niet doen als u een goede uitleg heeft maar heeft u dit niet dan kunt u er donder op zeggen dat u wel bij het BKR komt te staan. In principe zijn kredietverstrekkers en deelnemers bij het BKR allemaal verplicht een achterstand op de verplichtingen te melden, financiële verplichtingen wel te verstaan. U mag ook niet zomaar bij het BKR worden geregistreerd, eerst moeten er enkele formele stappen worden doorlopen. Welke dat zijn leest u hieronder.

Voorwaarden van Negatieve BKR Codering
Voordat u een negatieve Codering bij het BKR kunt krijgen omdat u te laat heeft betaald moet de deelnemer bij het BKR u waarschuwen dat u bij het BKR geregistreerd kan worden als u uw verplichtingen niet nakomt. U kunt dus nog geen Negatieve BKR Codering krijgen als u nog niet gewaarschuwd bent. De periode tussen deze momenten verschilt en ook de periode van vermelding verschilt. Tussen het melden van de achterstand en een daadwerkelijke negatieve Codering staan bij het BKR duurt tussen de vier en twee maanden. Zoals in eerdere artikelen op deze site ook gemeld maar fout wordt elke schuld gemeld en dus niet alleen vanaf een 500 euro. Al hebt u 30 euro achterstand dan wordt u ook gemeld door de bedrijven met een achterstandsmelding. Betaal dus niet te laat maar op tijd hoe groot het bedrag ook is. Hopelijk is duidelijk wanneer u een BKR Codering krijgt als u te laat heeft betaald.

Voorwaarden verdwijnen BKR
Er zijn ook voorwaarden waarop uw BKR weer kan worden verwijderd. Als u uw achterstand waardoor u een BKR Codering heeft gekregen hebt afgesloten met een terugbetaling van deze achterstand dan heeft u een H achter uw naam staan. De H staat voor Herstel, en bij deze Codering komt een einddatum te staan als het contract met de deelnemer is beëindigd. Vijf jaar nadat u een BKR Codering heeft opgelopen en afbetaald en dus vijf na de einddatum vervalt uw BKR Codering.

Moraal van het verhaal is zoals al gezegd, betaal nooit te laat maar altijd op tijd!

Geplaatst op

Wie heeft mijn BKR Getoetst?

Wilt u weten wie uw BKR heeft getoetst dan moet u de stappen lezen uit dit artikel. Uw BKR kan worden getoetst door alle deelnemers bij het BKR, maar voor u is het vaak wel duidelijk dat u geen lening krijgt omdat u bij het BKR staat maar het is ook handig om te weten welke bedrijven een toetsing hebben gedaan en wat voor antwoord hebben gekregen van het BKR.

Wie heeft mijn BKR Getoetst?
De volgende stappen moet u voltooien om op te vragen welke deelnemers van het BKR naar uw gegevens hebben geïnformeerd. Om precies te weten wie uw BKR hebben opgevraagd dan moet u uw Protocol inzage opvragen bij het BKR. Hoe u dat doet leest u hieronder.

Protocol Inzage
Als u een brief stuurt naar het BRK met het volgende adres:

  • POSTBUS 6080
  • 4000 HB Tiel
  • Onder vermelding van Protocol Inzage

Wat u verder nog moet doen en erg belangrijk is om uw ID mee te sturen of natuurlijk een kopie hiervan, uw echte ID hoeft niet mee uiteraard. Vergeet zoals hierboven ook niet de vermelding Protocol Inzage.

Kosten Protocol Inzage
De kosten van de Protocol Inzage zijn 4,95 euro net zoals uw gewone BKR Opvraag kost dus. Deze 4,95 euro dient u over te maken naar het BKR. Het rekeningnummer waarnaar u de 4,95 euro moet overmaken is 482873787 (Check zelf bij het BKR of dit klopt, wij kunnen niet alle gegevens up to date houden). Ook moet u uw naam en geboortedatum toevoegen zodat het BKR u kunt herkennen en de Protocol inzage op het juiste adres terug kunt sturen.

Geplaatst op

BKR Gegevens partner opvragen

BKR Gegevens van uw partner opvragen is in welke omstandigheden dan ook niet mogelijk. Omdat het BKR strikt persoonlijk is, is BKR Gegevens van uw partner opvragen ten alle tijden onmogelijk.

Broers, zussen, ouders en dus ook partners  mogen niet uw BKR Opvragen. Om u zelf en uw leven te beschermen is privacy een goed wat gewaarborgd moet worden ook als we over het BKR praten. Uw BKR Gegevens opvragen kunnen alleen door uzelf worden opgevraagd en door bedrijven die uw BKR toetsen omdat ze willen weten of u een risico bent om krediet aan te verstrekken of om met krediet producten te verkopen.

Hopelijk is duidelijk dat BKR Gegevens van uw partner opvragen alleen mogelijk is door uzelf en door bedrijven die uw kredietwaardigheid willen toetsen. Misschien is het nog wel belangrijker dat u nu weet waarom het mogelijk is om uw BKR Gegevens van uw partner opvragen niet mogelijk is.

Geplaatst op

Afwaardering banken door Moody’s

Vandaag 15-05-12 heeft Moody’s 5 Nederlandse banken afgewaardeerd. De afgewaardeerde banken zijn; ING, Rabobank, SNS Bank ABN Amro en Leaseplan.

Lijn der verwachting
ING, Rabobank, ABN Amro en Leaseplan zijn allen twee treden afgewaardeerd en SNS Bank is als enige bank 1 trede verlaagd in haar kredietwaardigheid. De afwaardering van de Nederlandse banken zat eraan te komen. De kredietbeoordelaar Moody’s had al aangekondigd een rondje langs de Europese banken te gaan maken en dat hebben ze dan ook gedaan. De ronde langs vele buurlanden was al geweest en de afwaardeerronde langs Nederlandse banken zat er dan ook aan te komen.

Rabobank afgewaardeerd
Rabobank was ooit ‘Triple A’ maar is nu Aa2. Alsnog is Rabobank na de afwaardering één van de beste en hoogst gewaardeerde banken ter wereld. Voor de overige banken geldt dat de vooruitzichten positief zijn alleen voor ING geldt dit niet. Met de afwaardering was al rekening gehouden zoals hieronder te lezen is.

Vooruitzicht na afwaardering banken Moody’s
Ondanks dat Moody’s de grote Nederlandse banken afwaardeert zal de beurs positief gaan openen omdat met de afwaardering al rekening was gehouden en misschien was wel erger gevreesd. Ook is het zo dat de afwaardering eigenlijk niet zoveel zegt maar meer een waarschuwing is voor de vorm van financiering voor de Nederlandse banken die zijn afgewaardeerd (ING, Rabobank, SNS Bank ABN Amro en Leaseplan). Natuurlijk is de afwaardering wel een signaal maar gezien er al rekening mee was gehouden en verlies was ingecalculeerd zal de klap van de afwaardering van de banken voor de Nederlandse banken meevallen.

Geplaatst op

BKR Lening

U hebt een BKR Codering en wilt een BKR Lening afsluiten. Een BKR Lening is een lening waarbij de kredietverstrekker van uw BKR Codering af weet en desondanks geld uitleent aldus de naam BKR Lening. Of een BKR Lening mogelijk is en waar u een BKR Lening kunt afsluiten vind verder in dit artikel over BKR Lening.

Is een BKR Lening mogelijk?
Een BKR Lening afsluiten is zeker mogelijk. Er zijn enkele kredietverstrekkers die zich expres niet aansluiten bij het BKR omdat ze dan geen problemen hebben met het uitlenen van geld aan mensen met een BKR Codering maar u kunt ook gewoon lenen bij een bank of kredietverstrekker die wel aangesloten is bij het BKR. U kunt bij elke bank geld lenen ondanks uw BKR omdat het BKR en de BKR Toetsing die de banken doen niet bindend is maar een advies. Waar ligt het dan aan of u een BKR Lening kunt krijgen? Dat is een simpel antwoord namelijk als u financieel gezien een kleine schuld heeft of op een ongelukkige manier uw BKR Codering hebt opgelopen dan is een BKR Lening geen probleem. U hebt wel wat extra uitleg te doen bij de bank of kredietverstrekker maar problemen zal het niet opleveren. Hebt u een grote schuld dan is een BKR Lening niet mogelijk, want dan is het risico echt te groot voor de bank om een lening aan te gaan met u zeker met een BKR Lening.

U kunt nu snel tot 750 euro lenen tegen zeer lage kosten bij CashBob! (Zie onderstaande advertentie) Let op het is verplicht om een kopie van uw loonstrookje te laten zien! Kunt u dat niet dan kunt u beter naar de andere advertenties op deze site kijken.

Waar kan je een BKR Lening afsluiten?
Een BKR kan je dus afsluiten bij de meeste banken aangezien de BKR Toetsing niet leidend is en het dus afhangt van uw individuele situatie. Verder zijn er kredietverstrekkers, meestal geen banken, gespecialiseerd in het verstrekken van leningen aan consumenten met een BKR Codering bij deze kredietverstrekkers is een BKR Lening afsluiten juist aan de orde van de dag.

De hoogte van de BKR Lening
De hoogte van de BKR Lening verschilt ook weer per kredietverstrekker en nog veel belangrijker per individuele financiële situatie. Hebt u op een ongelukkige manier en voor een klein bedrag een BKR Score opgelopen dan moet het geen probleem zijn bij grote schulden is een BKR Lening echter niet iets wat nog aan de orde is want dan is het vaak zo dat de kans op problemen met de afbetaling een keer of 30 zo groot is als bij normale leningen en dat risico is alleen te dekken met enorme rentes wat deze consumenten niet kunnen betalen.

Hopelijk hebt u meer geleerd over wat een BKR Lening inhoudt.

Geplaatst op

BKR Inzage

Wilt u inzage in uw BKR dan moet u dit artikel over BKR inzage zeker lezen. Een BKR inzage doen is vrij eenvoudig. In 3 stappen is uw BKR inzage afgerond.

BKR inzage stap 1
De eerste stap van uw BKR inzage is om naar de bank te gaan waar u een rekening heeft. In principe kunt u uw BKR inzage overal doen maar persoonlijk contact ment de werknemers bij uw bank die u misschien al eens eerder hebt gezien is wel zo prettig net als het feit dat u snel kunt betalen met uw rekening en u zeker weet dat u goed wordt geholpen als klant van de bank. Maar voordat u de BKR inzage kunt doen moet je wel weten wat je nodig hebt voor een BKR inzage. Om uw BKR inzage te kunnen voltooien moet u enkele gegevens invullen in het BKR Formulier bij de bank. Welke gegevens nodig zijn ziet u bij stap 2.

BKR inzage stap 2
Zoals al genoemd hiervoor moet u enkele gegevens invullen bij uw BKR inzage en het is handig deze bij de hand te hebben. De gegevens die u nodig heeft bij uw BKR inzage zijn uw Adres gegevens, telefoonnummer en nog enkele gegevens die u wel uit uw hoofd weet, maar wat u niet moet vergeten is geld mee te nemen want uw BKR inzage kost geld. U moet 4,95 betalen wat zowel met pinpas als cash kan. Ook en nog belangrijker wat vaak wordt vergeten is bij uw BKR inzage een geldig legitimatiebewijs mee te nemen zoals uw rijbewijs of ID, paspoort etc. Vanaf hier is stap 3 BKR inzage een makkie.

BKR Inzage stap 3
U bent bij de bank heeft alle gegevens die u nodig heeft mee of in uw hoofd zitten, heeft uw ID en geld mee dan is BKR inzage geen probleem meer. U moet even bij de balie vragen naar de consumentenbrochure. In deze brochure zit het BKR Formulier dat u nu eenvoudig kunt invullen en inleveren bij de balie. Vergeet niet dat alles moet zijn ingevuld, anders wordt uw BKR niet opgevraagd. En dan kunt u zelf nu niks meer doen maar moet u wachten tot maximaal 10 dagen en dan komt de BKR inzage in uw brievenbus op het opgegeven adres van het BKR Formulier. Hopelijk weet u nu hoe u uw BKR inzage moet doen!

Geplaatst op

Leen geld met BKR registratie

Als u een BKR Registratie heeft maar u toch geld nodig heeft dan is dit artikel over: leen geld met BKR registratie zeker een artikel wat u moet lezen.

BKR Toetsing
U moet weten dat een BKR Toetsing een toetsing is die door bijna elke kredietmaatschappij wordt uitgevoerd als u geld wilt lenen met een BKR Registratie. Dit feit maakt het onderwerp, leen geld met BKR registratie, niet gemakkelijk. Er zijn in principe wel enkele manieren om geld te lenen met een BKR Registratie zonder een toetsing maar dan hebben we het vaak zo niet bijna altijd over kleine bedragen. Geld lenen met BKR Registratie is bijvoorbeeld mogelijk als u onderhands geld leent dus van een familie lied of vriend, maar deze zullen waarschijnlijk niet meer dan een gemiddeld bedrag als 5.000 á 10.000 euro kunnen uitlenen. Daarom is de vraag of u een groot bedrag kunt lenen met een BKR Registratie veel relevanter en deze vraag wordt hieronder beantwoord.

Leen geld met BKR registratie
Geld lenen met BKR registratie is niet mogelijk in Nederland als we het hebben over grote bedragen. U moet er dus voor zorgen dat u nooit een BKR Registratie krijgt dan is het niet nodig om artikelen over ‘leen geld met BKR registratie’ te lezen. Hebt u buiten uw schuld, wat een sterk verhaal moet zijn maar goed het kan, een BKR Registratie opgelopen en wilt u toch lenen dan zit er maar één ding op en dat is geld verdienen. Laat zien dat uw liquiditeitspositie goed genoeg is voor een bank om geld aan u uit te lenen. En dan hebben we het niet over een paar duizend euro maar over bedragen die gelden voor een hypotheek zoals 200.000 euro. Dit kunt u nou eenmaal lastig zelf sparen en meteen uw huis betalen, u zult moeten lenen, maar als u een BKR registratie heeft wordt dit lastig.

Grote bedragen lenen met BKR Registratie
De in mijn ogen enige manier om met een BKR Registratie toch te kunnen lenen is door uw BKR op te vragen, zoals op deze site uitvoerig beschreven, en te laten zien dat uw BKR Registratie een fout was buiten uw schuld of wel uw eigen schuld maar inmiddels verleden tijd. Dus laat zien dat uw BKR Registratie of beter gezegd uw negatieve BRK Registratie onterecht was of laat zien dat u zoveel verbeterd bent financieel dat u geen risico meer loopt.

Hopelijk weet u nu meer over ‘leen geld met BKR registratie’ en weet u nu welke twee opties u hebt om geld te lenen ondanks uw BKR Registratie.