Geplaatst op

Schuldsanering van het BKR

Wat is de Schuldsanering van het BKR? En hoe werkt de Schuldsanering van het BKR precies? En hoe kom ik de Schuldsanering van het BKR het beste door? Deze vragen worden hier allemaal voor u beantwoord!

De Schuldsanering van het BKR is een redelijk onbekende regel waarvan veel mensen het bestaan niet afweten, maar het is voor sommige mensen zeker een oplossing. En dan hebben we het vooral over de personen die een zware schuld hebben en waarschijnlijk ook één de van de hogere BKR Coderingen. Deze mensen hebben soms een uitzichtloze situatie waarbij het bijna onmogelijk wordt om de opgelopen schuld nog volledig af te kunnen betalen. Het probleem is dat deze mensen vaak snel failliet worden verklaard maar er is dus een oplossing voor dit probleem. Deze oplossing is niet alleen een voordeel voor de personen die de schuld hebben, maar ook voor de geldverstrekkers zelf. Hoe zit dit precies?

Het zit zo de Schuldsanering van het BKR zorgt ervoor dat er een rechtsgeldige overeenkomst wordt afgesloten tussen de kredietgever en de kredietnemer. En de titel van dit artikel zegt het al, er is sprake van schuldsanering. Dit betekend dus voor de kredietgever, zoals de bank of een andere schuldeiser, dat zij niet alles terug krijgen wat er is uitgeleend, maar aan de andere kant krijgen zij wel een deel terug wat bij een failliet verklaring niet altijd het geval is. En dit is waarom er een schuldsanering bestaat.

Maar als u in de schuldsanering van het BKR zit is dit niet zo eenvoudig als dat het hierboven lijkt en wordt beschreven, want het betekend wel dat u meerdere jaren al uw geld wat u verdiend naast wat u echt nodig heeft voor eten en drinken en primaire levensbehoefte moet afstaan aan de geldgever. Kunt u dan niet beter niet in de schuldsanering zitten en dan uw schuld zonder een dergelijke schuldsanering aflossen? Dit ligt per persoon weer anders maar hier wordt dus een deel van uw schuld kwijt gescholden terwijl u anders alles moet terug betalen. Daarnaast is de schuldsanering misschien wel het verstandigste om te doen en ook een relatief snelle oplossing t.o.v. failliet verklaring.

Dit is het eerste artikel over Schuldsanering en BKR, maar er zijn meerdere artikelen op de site, zoals een artikel over Wet Schuldsanering Natuurlijk Persoon het WSNP waarmee u te maken krijgt als u de schuldsanering in gaat.

Geplaatst op

Schuldsanering

De schuldsanering, wat is het precies? En wat moet u doen tijdens en na de schuldsanering? Ook de WSNP en schuldsanering zijn termen die u zeker moet kennen als u te maken heeft met de schuldsanering.

Zit u of een bekende van u in de schuldsanering dan heeft u het zeker niet eenvoudig. Er blijft maar weinig geld over om van te leven ongeveer 70 euro per maand wat zeer weinig is voor een persoon in de hedendaagse economie. Maar u zit niet voor niets in de schuldsanering dit is echt alleen het geval als u een grote schuld heeft gehad en waarschijnlijk nog steeds heeft. Deze maatregelen en regels van de schuldsanering zijn dan ook gerechtvaardigd.

Daarnaast mag u van geluk spreken dat u in de schuldsanering zit, want er zijn genoeg mensen die dit zouden willen gezien hun situatie, maar niet worden toegelaten. Deze mensen ook vaak met een grote schuld maar met een schuldeiser die niet bereid is de schuld van de schuldenaar deels te laten vallen zijn niet zo gelukkig als u want ze worden meestal failliet verklaard. Hun huis en inboedel wordt geveild en de opbrengst gaat naar de schuldeiser. De waarde van uw spullen op een veiling brengen zeker 20 % minder op dan dat ze waard zijn dus dit is voor u een verlies van tienduizenden euro’s. Zorg er dus voor dat u de WSNP goed volbrengt.

De schuldsanering is een periode vaak van drie jaar waar u leeft van 70 euro per maand. Mogelijk iets meer als u kinderen heeft, maar dan kan het zijn dat de schuldsanering langer duurt of dat de schuldsanering strengere eisen stelt. Hoe dan ook de schuldsanering is geen eenvoudige opgave, maar het is beter om in de schuldsanering te zitten dan om failliet verklaard te worden en al uw spullen naar de veiling zien te worden gebracht. Hebt u nog steeds een schuld na de veiling dan blijft deze staan en moet u letterlijk op straat gaan leven of eventueel bij familie leden, maar dat is ook niet heel fijn natuurlijk.

Wat ik u wilt meegeven is dat u de schuldsanering niet per se als een vloek moet zijn maar meer als een redding, als een boetedoening maar een nieuwe kans om na die drie jaar in de schuldsanering weer een nieuw leven op te bouwen. Hopelijk hebt u wat aan dit artikel over schuldsanering en neemt u mijn tip ten harte. Vergeet niet te leven tijdens uw schuldsanering periode.

Geplaatst op

Tijdens de WSNP

Wat gebeurt er tijdens de WSNP met de schuldeiser en de schuldenaar en wat zijn hun verplichtingen? Hoelang duurt de WSNP? Deze vragen worden onder andere beantwoord voor u in dit artikel ”tijdens de WSNP”. Ten eerste de vraag hoelang duurt de WSNP? De WSNP duurt meestal drie jaar. Dit betekent dat u drie jaar lang moet afzien maar dat er daarna ook geen aanspraak gemaakt kan worden op uw spullen of op uw salaris door de schuldeiser. Dit maakt de WSNP ook wel ‘populair’. Er komen veel meer aanvragen binnen dan er gehonoreerd kunnen worden op grond van de regels betreffende de WSNP.

Tijdens de WSNP moet u zoals hierboven ook al is genoemd zeker afzien, drie jaar lang leven onder de standaard die u gewent bent, en bent u al een lage standaard gewend dan zal het helaas nog wat lager worden. U zult ongeveer 70 euro per week overhouden om van te leven. Dit is bar weinig en er zijn genoeg mensen die alsnog sneuvelen en de Schuldsanering van drie jaar niet voltooien. Het gevolg is dan failliet verklaring en dat betekend dat u alles kwijt bent en in feite op straat moet leven. Die 70 euro komt neer op ongeveer 5 % voor u en 95% voor de schuldeiser. Dit lijkt misschien oneerlijk, maar u hebt zelf die schuld doen oplopen en nu moet u ervoor boeten, dit is hoe het werkt in de wereld en dit zal niet snel veranderen. De WSNP is een harde regeling en deze stap maakt u niet zomaar, ook het goed volbrengen van de WSNP is niet eenvoudig.

Tijdens de WSNP moet u dus afzien, afzien en nog is afzien, leven van heel weinig geld. Ook wordt er nog iets bijzonders gedaan in verband met uw post, uw post wordt namelijk niet meer naar u gestuurd maar naar uw curator, degene die u helpt maar ook controleert of u zich aan de overeenkomst houdt. Dit is om ervoor te zorgen dat u geen nieuwe schulden maakt wat een logische reden is en daarnaast om zeker te weten dat u geen inkomsten verzwijgt waar de schuldeiser recht op heeft. Dit laatste gebeurd namelijk nog wel is tijdens de WSNP.

Ik hoop dat u veel geleerd heeft over wat er gebeurd tijdens de WSNP. Tijdens de WSNP staat u dus onder strenge controle en moet u drie jaar lang afzien geen prettig vooruitzicht maar na het WSNP kunt u weer uw leven oppakken. Wilt u meer lezen over de WSNP dan kan dat zeker op deze site.

Geplaatst op

Wat is de WSNP?

Wat is de WSNP? Hoe kan ik in de WSNP terechtkomen? Dit zijn DÉ twee vragen waar het in dit artikel over de WSNP om draait. De schuldsanering begint namelijk bij de WSNP dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Natuurlijke Personen betekent dat deze wet geld voor individuen en niet voor gehele bedrijven. Bedrijven zijn echter net zo veel betrokken omdat deze praktisch 10 van de 10 keer de schuldeiser zijn in de WSNP.

De WSNP is altijd een overeenkomst door de wet vastgesteld waarbij twee partijen tekenen voor deze overeenkomst. Dit maakt de regeling rechtsgeldig en dus is hier aan beide partijen zich hier ook aan te houden mochten ze de overeenkomst tekenen. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is een reis waar beide partijen in mee gaan, maar de schuldeiser hoeft hiervoor niets te doen. Behalve een aantal jaar wachten en langzamerhand de schuld die de schuldenaar heeft langzaam zien slinken tot het afgesproken bedrag hoeft de schuldeiser niet zoveel te doen in de WSNP.

Ook al is de schuld nog niet helemaal of nog helemaal niet afbetaald – wat een kern kenmerk is van het WSNP – er kan geen beslag worden gelegd op de spullen van de schuldenaar nadat deze de WSNP succesvol heeft doorlopen of in de WSNP zit en deze tot nu toe goed uitvoert. U moet echter wel in aanmerking komen voor de WSNP. De rechter beslist of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen voor u van toepassing is. U moet ervan uitgaan dat u pas bij een hoge schuld en een schuld die voor uw situatie niet meer te behelpen is een kans maakt om hierin toegelaten te worden. Niet iedereen heeft het ‘geluk’ om een deel van de schulden kwijt gescholden te zien worden. Iets wat zeker ook gaat gebeuren tijdens de WSNP. Veel schuldeisers zullen niet inbinden en dit is ook een kernvoorwaarde voor de WSNP.

Ondank dat de WSNP een moeilijke stap is voor veel mensen en dat hen jaren van leven ver onder het modale niveau te wachten staan is het WSNP wel ‘populair’ te noemen aangezien er veel aanvragen binnenkomen. Er komen vooral door schuldenaars veel aanvragen binnen voor de WSNP om toegelaten te worden tot de WSNP – Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Maar een deel hiervan wordt ook daadwerkelijk geaccepteerd om in de WSNP te stappen.

Ik hoop dat duidelijker is geworden wat het WSNP precies inhoud en zo niet dan moet u zeker de andere artikelen over de schuldsanering lezen op deze site wat u verder kunt helpen meer te leren over WSNP en schuldsaneringen.

Geplaatst op

Wat weet het BKR over mij?

Om meteen de vraag: ”Wat weet het BKR over mij?” te beantwoorden kan ik u vertellen dat het BKR van u weet wat uw schulden zijn bij bedrijven die deelnemen aan het BKR. De deelnemers lijst van het BKR is te vinden op de site van het BKR. Het BKR weet welke schulden u de afgelopen vijf jaar bij deze bedrijven heeft gehad en hoe hoog deze schulden waren en zijn is ook bekend. Dit komt omdat krediet verleners verplicht zijn om het afgesloten krediet bij het BKR te melden. Dit doen ze natuurlijk niet allemaal van harte maar het is dus wel verplicht voor de bedrijven om uw schuld bij dit bedrijf door te geven, en de deelnemers sturen ook uw persoonlijke gegevens op zodat het BKR u terug kunt vinden en u op de hoogte kunt stellen van uw schuld.

Het BKR weet de volgende persoonsgegevens van u:

 • Woonplaats
 • Postcode
 • Adres
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Geboorte naam

Sommige mensen vragen zich af of het BKR niet teveel weet van de BKR geregistreerden er bestaat namelijk ook zoiets als de wet bescherming persoonsgegevens en er zijn bepaalde privacy normen die niet overschreden mogen worden door bedrijven in het Nederland. Dit is wel vaker onderwerp van discussie geweest want het BKR weet nog meer van u dat alleen uw persoonsgegevens.

Het BKR heeft de volgende financiële gegevens van u als u geregistreerd bent:

 • Soort overeenkomst afgesloten met de deelnemers van het BKR
 • De maand waarin de overeenkomst is afgesloten
 • De maand waarin volgens de overeenkomst het geleende geld bedrag volledig moet zijn betaald
 • Het bedrag dat u maximaal mag besteden of het geleende bedrag
 • Het moment waarop de overeenkomst inging
 • En de maand waarin de overeenkomst is beëindigd

Dit is wat het BKR allemaal over u weet. Ik hoop dat hiermee de vraag: Wat weet het BKR over mij? grotendeels is beantwoord. Het BKR weet dus concluderend vrij veel over u en misschien weet het BKR wel meer dan u lief is.

Geplaatst op

BKR verwijderen

De laatste jaren zijn het aantal BKR coderingen sterk gestegen. En daarmee ook de vraag om de BKR coderingen te verwijderen. Het is niet onmogelijk om uw BKR codering te verwijderen. Het is echter ook niet altijd gemakkelijk om dit te doen en in andere gevallen is het weer onmogelijk om uw BKR codering te verwijderen.

De beste manier om uw BKR te verwijderen is door een regeling te treffen met de persoon of instantie waaraan uw geld schuldig bent. Dit kost u dus wel geld maar zorgt er ook voor dat u geen BKR codering meer heeft en dus weer geld kunt lenen. Soms is het niet mogelijk om bij de regeling de BKR notering te laten verwijderen en die kan tot maximaal 5 jaar blijven staan.

Heeft u een lichte BKR dan kunt u bovenstaande gemakkelijk voor elkaar krijgen. Ook als u een onterechte BKR notering heeft dan is het mogelijk om uw BKR codering te verwijderen, maar her moet u wel zelf achteraan gaan want vaak is het zo dat als u niks doet de BKR codering ook niet zal veranderen en niemand zal deze voor u verwijderen.

Bij een zware BKR codering is het misschien verstandiger om niet te denken in termen van het verwijderen van uw BKR codering maar eerder in termen van het aflossen van uw schuld want deze is niet voor niets zo aanzienlijk dat u een zware BKR codering heeft. Verwacht niet dat u hiermee uw BKR kunt verwijderen en ga vooral aan de slag met uw schuld, dan komt het BKR verwijderen vanzelf.

Kortom, uw BKR verwijderen is zeker mogelijk maar vaak ook lastig, handig is om uw BKR codering te kennen door deze op te vragen bij het BKR in Tiel. Hierdoor weet u uw codering en kunt u al veel beter inschatten of uw BKR codering te verwijderen is.

Geplaatst op

AFM pakt flitskrediet verstrekkers aan.

De autoriteiten financiële markten (AFM) gaat er voor zorgen dat flitskrediet verstrekkers worden aangepakt op het verstrekken van dergelijke flitsleningen met enorm hoge woekerrentes. De flitskrediet verstrekkers mogen volgens de Nederlandse wet maximaal een flitskrediet uitlenen tegen 16 % rente maar dit wordt in bijna alle gevallen overschreden.

De flitskrediet verstrekkers mogen naast de rente bijkomende kosten rekenen en het komt erop neer dat ze deze kosten enorm hoog maken. Denk hierbij aan het rekenen van extreem hoge administratie kosten, hierdoor verhoogt dit de rente uiteindelijk tot wel 30 %. Dit is niet tegen de wet want zo staat in de wet er mogen ‘’onbepaalde kosten’’ bovenop dit percentage worden gerekend.

Echter wordt er misbruik van gemaakt en dit heeft de AFM doorgekregen. Zij zullen samen met de politiek de flitskrediet verstrekkers waarschuwen wat nu dus al is gebeurd of mocht dit niet helpen en nog steeds door flitskrediet verstrekkers misbruik worden gemaakt naar aanleiding van deze regel dan zal dit mogelijk worden aangepast in de wet aldus het CDA met onder andere Jan Kees de Jager en CDA-Kamerlid Elly Blanksma die beide pleiten voor een verandering van het Nederlands wetboek betreffende de zin ‘’onbepaalde kosten.’’

Kunt u dan helemaal geen flitskrediet meer lenen? Jawel hoor onderstaande advertentie verwijst u door naar CashBob de beste site waar u zonder BKR Check goedkoop kunt lenen tot 750 euro! En het duurt maar tien minuten!

Daarnaast zijn beide bovengenoemde ook teleurgesteld in het feit dat de financiële sector misbruik maakt van dergelijke regels. Hier hopen ze ook tegen op te treden door een wetswijziging aan te voeren aan de rest van de Tweede en Eerste Kamer. Echter zijn er ook aanbieders die wel op een eerlijke manier flitskrediet verstrekken. Wilt u daarom meer weten over het opvragen van flitskrediet lees dan dit artikel: opvragen flitskrediet om meer te weten te komen over de mogelijkheid om te kunnen lenen met flitskrediet.

Geplaatst op

Een hypotheek met een BKR registratie

Het is goed mogelijk dat u zich af vraagt of het wel mogelijk is om een hypotheek af te sluiten terwijl uw geregistreerd staat bij het BKR, het antwoord hierop is ja! Hoewel het natuurlijk wel wat moeilijker zal gaan om een BKR hypotheek af te sluiten dan een situatie zonder BKR notering is het wel degelijk mogelijk om een dergelijke BKR hypotheek af te sluiten. Kijk op deze site speciaal voor informatie over het afsluiten van een Hypotheek ondanks uw BKR.

Omdat de marktomstandigheden de afgelopen jaren wat minder zijn geworden is een hypotheek krijgen met een BKR notering wel iets moeilijker. De bank zal u niet zomaar een hypotheek verstrekken, omdat zij u vaak als risicoklant zullen zien door uw BKR codering. Het is echter goed mogelijk dat dit een veel te snelle aanname is. Zo kan het zijn dat u gewoon een keer niet heeft kunnen betalen omdat u verhuisd was en de rekening verstuurd werd naar het oude huis of mogelijk nog andere situaties.

Enkele bedrijven en websites zijn gespecialiseerd in dit soort situaties en kunnen u, indien u wel aan enkele voorwaarden voldoet, helpen om toch een hypotheek aan te vragen. Veelal hebben deze organisaties goed contact met veel geldverstrekkers en verzekeraars en hun adviseurs kunnen zeer aantrekkelijke hypotheken voor u regelen. Wilt u meer informatie over het kopen van een woning? Lees dan dit artikel over woning kopen met een woning kopen stappenplan.

Meestal kun u gemakkelijk een aanvraag formulier invullen en een vrijblijvende offerte aanvragen waarna er zal worden gekken of u aan de eisen voldoet en u geholpen kunt worden aan een BKR hypotheek. Voorwaarden waar u aan kunt denken voor een BRK hypotheek  zijn: Het hebben van een A of A1 codering waarbij ook een H staat vermeld of een einddatum, geen achterstallige betaling op hypotheek en het niet hebben/gehad hebben van een schuldregeling. Heeft u dit dan komt u zeker in aanmerking voor een BKR hypotheek. Meer weten over Hypotheek ondanks BKR?

Geplaatst op

Huren met BKR

U heeft een BKR Codering maar wilt toch een huis, of een auto huren? Maar mag u huren met BKR? Alles over huren met BKR vind u hier.

Huren met BKR is lastig aangezien u in de schulden zit en waarschijnlijk weinig geld heeft, vaak moet u een aanbetaling doen voor 6 maanden als u een huis wilt huren met BKR. Dit kunnen de meeste personen met een BKR Codering niet betalen dus daarom is huren met BKR zo moeilijk. Echter is het wel mogelijk om te huren met BKR.

Als u geld heeft om bijvoorbeeld een aanbetaling te doen of u heeft uw schuld al afgelost dat kunt u gerust huren met BKR dit is namelijk niet aan regels gebonden in tegenstelling tot huren in WSNP, hier  mag u ook huren alleen als u een leefruimte huurt groter dan wat u echt nodig heeft dan komt u simpelweg niet in aanmerking voor het WSNP.

huren met BKR is dus weldegelijk mogelijk als u het geld heeft, heeft u de schuld al afgelost uit het verleden maar bent u nog wel geregistreerd dan kunt gerust huren met BKR. Heeft u nog wel een schuld die u aan het afbetalen bent dan gaat de schuld wel voor dus is het mogelijk om beide tegelijk te doen is er geen probleem wordt het lastig om de schuld tegelijk terug te betalen met het huren dan gaat de schuld voor en kunt u dus niet huren met een BKR Codering.

Hopelijk is duidelijker geworden wat u kunt doen als het gaat om huren met BKR. Heeft u op een aanmerkingen op dit artikel over huren met BKR laat dit dan gerust weten.

Geplaatst op

BKR Codering

U heeft een BKR Codering? Maar wat is een BKR Codering precies en jou komt u weer van uw BKR Codering af? Deze vragen worden in dit artikel voor u beantwoord!

Ten eerste een BKR Codering hoe kom je eraan? Een BKR Codering krijg je niet zomaar u heeft een schuld opgelopen bij een bedrijf dat is aangesloten bij het BKR ook wel BKR Deelnemers genoemd. Deze bedrijven geven door aan het BKR als u een schuld bij ze heeft, dit doen ze in twee gevallen. Als u een geldbedrag niet of te laat hebt terugbetaald aan het bedrijf dan geven ze dit door en krijgt u in het geval van te laat soms een BKR Codering en in het geval van niet altijd een BKR Codering.

Ook kan het zijn dat u een lening heeft afgesloten, dan kunt u ook een BKR Codering krijgen. Dit ligt echter aan de lening en aan het bedrijf. Er zijn kredietverstrekkers die niet controleren op een BKR Codering en ook niet deelnemen aan het BKR waar u dus in geen geval een BKR Codering krijgt, ook zijn er BKR Deelnemers die u een lening verschaffen maar u krijgt alsnog geen BKR Codering, dit komt omdat u bijvoorbeeld een hypothecaire lening heeft afgesloten, bij een hypothecaire lening krijgt u geen BKR Codering, maar dit krijgt u wel als u meer dan 6 maanden of meer achter loopt op de maandelijkse aflossingen. Een Spaarhypotheek kunt u dus nooit een BKR Codering opleveren aangezien u na bijvoorbeeld 30 jaar het gehele bedrag aflost dat is geleend plus rente.

Ik hoop dat duidelijker is geworden wat een BKR Codering precies is en wanneer u een BKR Codering kunt oplopen. Wilt u uw BKR Codering verwijderen lees dan dit artikel: BKR Codering Verwijderen. Wilt u weten welke BKR Coderingen er precies bestaan en wat deze BKR coderingen betekenen? Lees dat dit artikel: Uitleg BKR Coderingen.