Geplaatst op

BKR in 2013

Het jaar is bijna afgelopen en het BKR is weer een jaar langer op deze wereld. Wat is er allemaal gebeurd en wat brengt de toekomst van het BKR met zich mee? Het BKR is op zich niet veel veranderd ten opzichte van het vorig jaar maar er wordt in deze crisistijd wel een grote vraag gedaan naar de capaciteiten van het BKR want het aantal BKR aanvragen is niet gering geweest dit jaar. Ook voor volgend jaar is de verwachting dat het aantal aanvragen bij het BKR weer flink zal zijn omdat de economie nog altijd niet de oude is.

Voor 2013 staan er veranderingen voor de deur die verschillende groepen zullen bereiken. Ten eerste een verandering die het BKR wilt doorvoeren als we het hebben over het aanvragen van het BKR. Als alles goed gaat kunnen ergens in 2013 de aanvragen van het BKR online worden aangevraagd en dat betekend dat u niet meer langs de bank hoeft te gaan. Dit is voor veel mensen een verbetering en het zorgt ervoor dat u anoniemer uw BKR kunt opvragen. Deze verandering geldt dus voor iedereen. De verwachting is wel dat u nog altijd langs de bank kunt gaan totdat de werking van het online systeem perfect werkt.

Een andere verandering die gewenst is door het BKR maar waar absoluut nog geen bindende beslissingen over zijn genomen zijn de registraties van studenten bij het BKR. Studenten hebben vaak een studieschuld en zouden met de nieuwe regels betreffende het leenstelsel zouden het aantal studenten met schulden sterk kunnen stijgen. De noodzaak om registraties van studenten met schulden bij te houden is dan ook groter dan ooit en vandaar de wens van het BKR om studenten met schulden te registreren.

Het BKR zal in 2013 dus weer moeten bewijzen dat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden van onze maatschappij. Dit betekend dus moderniseren en kwesties zoals hierboven beschreven met studenten juist aanpakken. Ook het toenemende aantal huizenbezitters dat verlies leidt met de verkoop van hun huizen betekend een nieuw vraagstuk voor het BKR. Of het BKR deze vraagstukken in 2013 succesvol gaat aanpakken zal de toekomst uit moeten wijzen.

Geplaatst op

Studenten geregistreerd bij BKR

Binnen nu en afzienbare tijd kunnen studenten wel eens geregistreerd gaan worden bij het BKR. Op dit moment genieten studenten nog van een status waarbij zij ondanks schulden bij bijvoorbeeld het DUO niet geregistreerd worden door het BKR. Dit terwijl dus alle andere schulden van consumenten wel bij het BKR worden geregistreerd.

Studentenvakbond LSVB
Studentenvakbond LSVB ziet het BKR als een medestander om het aankomende leenstelsel tegen te gaan. De directeur van het BKR is namelijk ook van mening dat er zeer waarschijnlijk veel studenten met schulden bij gaan komen als het financiële leenstelsel wordt geïmplementeerd. Volgens het LSVB mag geen enkele student last krijgen van schulden die zo hoog zijn dat het lastiger wordt om na de studie een hypotheek te krijgen. Dit gaat echter wel gebeuren als studenten bij het BKR worden geregistreerd. Het argument is dus tegen het leenstelsel dat dit studenten na hun studie in de problemen gaat brengen en dit is absoluut een valide punt. Met het huidige stelsel van financiering is er geen sprake van hoge schulden en dus van de noodzaak om BKR Registraties toe te passen op studenten

Wat zou een registratie voor jou betekenen?
Een registratie bij het BKR betekend dat je tijdens je studie gewoon kunt blijven lenen om je studie mede te bekostigen. Na je studie echter sta je als schuldenaar bij het BKR. Deze status kunnen banken opvragen en het krijgen van een hypotheek zal dan ook moeilijk worden. Hoogstwaarschijnlijk zul je eerst een je studie schulden moeten afbetalen voordat een eigen huisje aan de orde komt. En dit terwijl de toekomst er voor veel studenten toch florissant uitziet gezien hun opleiding. Voor nu is het registreren van studenten bij het BKR nog niet ingevoerd, maar dat zou dus met het ingaan van het sociale leenstelsel wel eens snel kunnen veranderen.

Inlezen over het BKR
Het is dus als aanstaande of huidige student slim om je nu al in te lezen over de gevolgen van studie schulden en wat een BKR Registratie nog meer voor gevolgen kan hebben. Wij hebben meer dan 120 artikelen over het BKR en gerelateerde onderwerpen dus kijk eens verder.

Geplaatst op

Kassa: Beslagvrije voet

Kassa ging er eens achteraan. Schuldeisers die te veel eisen en te weinig overlaten voor de schuldenaar. Wat kwam er uit?

Er zijn steeds meer schulden en niet alleen van de traditionele groep werkloze mensen die te veel uitgeven, ook huizenbezitters zijn steeds vaker schuldenaars. De meeste schulden worden opgelopen bij de Belastingdienst, Telecomproviders, energieleveranciers deze claimen vaak hun geld terug zonder rekening te houden met de beslagvrije voet. Schuldenaars met meerdere schuldeisers komen nogal eens onder de beslagvrije voet terecht. Dit betekend dat u minder geld over houdt dan daar waar u recht op heeft om van te leven.

Iedere Nederlandse burger van 18 jaar en ouder heeft recht op een minimum om van te leven. Dit heeft de naam beslagvrije voet gekregen. Dit bedrag is 90 % van de bijstandsnorm wat niet veel is om eerlijk te zijn. Echter zijn er veel schuldeisers die zoveel geld eisen en vorderen dat er minder dan de beslagvrije voet overblijft. Dit betekend dat er dus Nederlanders zijn die leven onder de bijstandsnorm en zoals het voorbeeld in de Kassa aflevering is dit bedrag, de beslagvrije voet, soms zelf teruggezet tot nul euro zelfs door de Belastingsdienst.

Alex Brenninkmeijer, de nationale ombudsman, licht toe wat er moet gebeuren en licht het belang van deze beslagvrije voet toe in Kassa. Conclusie is dat er een goede oplossing moet worden gezocht die er voor zorgt dat iedereen de beslagvrije voet respecteert. De beslagvrije voet is vaak wel bekend bij de schuldeisers maar die zullen dit niet benoemen bij de schuldeisers. Logisch dat dit moet veranderen en daar wordt een oplossing voor gezocht. Deze is er dus nog niet. Wordt vervolgd.

Geplaatst op

Hypotheek vaker te laat betaald

Meer en meer huiseigenaren lopen achter met het betalen van hun maandelijkse hypotheeklasten zo blijkt uit cijfers van het BKR –Bureau Krediet Registratie. De cijfers zijn wat ons betreft zelfs schrikbarend hoog en lopen snel op. Er zijn op dit moment namelijk meer dan 72.000 woningbezitters met een hypotheek die een achterstand hebben. Een achterstand op hypotheek betalingen is overigens als je meer dan 90 dagen (3 maanden) achterloopt met de betaling van de hypotheek. Deze betaling wordt dus vaker te laat betaald. Meer over de cijfers van het BKR vindt u verder in dit artikel.

BKR cijfers achterstanden Hypotheken
Er zijn op dit moment dus 72.000 achterstanden van woningbezitters. Dit zijn er 10.000 meer dan begin dit jaar. Dat is een stijging van 16 % ten opzichte van het begin van het jaar. Een ongelooflijke stijging welke maar weer eens duidelijk maakt dat veel Nederlanders moeite hebben met het betalen van hun hypotheek. En de directeur van het BKR (Van den Bosch) beaamt dit met zijn volgende uitspraak over de cijfers: ‘’Een hypotheek niet betalen is een van de laatste dingen die je doet. Daar is waarschijnlijk al veel ellende aan vooraf gegaan’’ aldus de directeur van het BKR. Dit toont eens te meer aan dat het niet goed gaat en dan huizenbezitters het lastig hebben. Steeds meer consumenten hebben dus problemen met het afbetalen van hun hypotheek. Dit steeds vaker te laat betalen zal ook steeds meer gewone bedrijven en kredietverstrekkers kunnen raken welke geld moeten afboeken op deze hypotheken. Overigens zal het niet onwaarschijnlijk zijn dat bij een grote stijging de gewone burger zonder schulden, die netjes op tijd afbetaald hier de dupe van wordt doordat er hogere rentes worden gevraagd waarmee verlies op slechte hypotheken kan worden weggewerkt.

Weinig zicht op betalingsachterstanden
Het BKR heeft volgens de directeur Van den Bosch ook nog een s te weinig zicht op betalingsachterstanden in het algemeen. Het BKR werkt aan een nieuw systeem om nog meer schulden te registreren. Hier zullen de banken en kredietverstrekker tevreden mee zijn net als de consument welke geen achterstanden/schulden heeft. De 7 % negatief geregistreerde consumenten bij het BKR van de ruim 9 miljoen in totaal zullen hier fel tegen zijn.

Geplaatst op

BKR

Het BKR zorgt ervoor dat mensen niet teveel geld lenen. Dit doen ze door bijna iedere volwassen persoon te registreren bij het BKR. Het BKR Registreert mensen die een schuld hebben en aangezien we een leenland zijn en vele Nederlanders leningen hebben staan bij kredietverstrekkers zijn bijna alle Nederlanders registreert met een schuld bij het BKR. Dan hebben we het over meer dan negen miljoen Nederlandse burgers. Al deze Nederlandse burgers hebben dus een schuld. Veel mensen schrikken als ze dit horen en gaan meteen op onderzoek uit wat deze registratie betekend. Echter hebben 93 % van deze mensen een positieve BKR Registratie (zoals ook in de Rekenkamer werd bevestigd door het BKR zelf). Dat betekend dus ook dat zeven % van de mensen een negatieve Registratie achter hun naam hebben staan. Wat dit betekent? Welke Registraties er bestaan en hoe het BKR wordt in dit artikel voor u beantwoord.

Wat betekent een negatieve BKR Registratie?
Een negatieve BKR registratie welke dus zeven % van de Nederlanders achter zijn of haar naam heeft staan is voor u als u dit heeft een groot probleem. Voor de 93 % die dit niet heeft is het een positief punt. Hoe kan dit? Het BKR geeft feiten aan banken of klanten die een lening willen deze wel kunnen betalen. Het BKR geeft door aan de kredietverstrekkers of er schulden van u bekent zijn bij andere kredietverstrekkers, winkels, schuldeisers noem maar op. Geeft het BKR een negatieve registratie door aan de bank dan is het voor u zeer lastig om deze lening van de bank alsnog te krijgen. Andersom als het BKR een positieve registratie heeft staan dan wordt het misschien wel makkelijker om geld te lenen, kunt u goedkoper lenen of kunt u meer lenen. Het BKR zorgt er dus ook voor dat een risicovolle groep met schulden of niet kan lenen of duur moet lenen en de Nederlanders zonder schulden kunnen dus goedkoper lenen. Voor de Nederlanders met een negatieve BKR Registratie is het BKR dus een kwelling, maar voor het overgrote deel is het een zege. Overigens is het bedrijfsleven dat veilig wilt omgaan met geld ook blij met het BKR. Bedrijven die veel geld lenen aan consumenten op krediet zoals een MediaMarkt zullen hier minder blij mee zijn. Maar het BKR heeft nog veel meer in petto voor u en daar gaan we hieronder op in.

BKR
Als u een negatieve registratie heeft dan kunt u niet lenen, of toch wel? Het is tegenwoordig ook mogelijk om te lenen met uw negatieve BKR Registratie omdat er een hele nieuwe markt is ontstaan die hierop inspeelt. Verder maakt het BKR ook onderscheid qua de zwaarte van schulden die u hebt. Zo hebt u een A Codering welke staat voor Achterstand en een H Codering welke betekend dat u wel schulden heeft gehad maar deze heeft terugbetaald. Als u een schuld te laat heeft terugbetaald (meestal meer dan 3 maanden achterstand) dan staat u dus bij het BKR. Na het terugbetalen van deze schuld staat u nog vijf jaar bij het BKR als negatieve betaler en daarna verdwijnt deze negatieve BKR Codering waardoor u weer vrij bent om te lenen zoveel als u wilt.

Wilt u meer weten over het BKR of over onderwerpen betreffende het BKR zoals lenen met BKR of BKR de precieze betekenis van BKR Coderingen bekijken? Wij hebben meer dan 115 artikelen over het BKR welke u kunt vinden door middel van onze zoekfunctie.

Geplaatst op

BKR Hypotheek

U wilt een hypotheek afsluiten maar u krijgt geen hypotheek van uw bank. Een BKR Hypotheek afsluiten is dan mogelijk om dit probleem op te lossen. Een BKR Hypotheek afsluiten gaat wel iets anders te werk dan het afsluiten van een gewone hypotheek.

Algemeen BKR Hypotheek
Er moet namelijk uitvoerig worden bekeken of het voor u mogelijk is een hypotheek af te sluiten. Jawel, zelfs voor een BKR Hypotheek moet er gekeken worden of u deze kunt terugbetalen. Zoals u weet is lenen nooit gratis en groeit het geld ook niet op de rug bij bedrijven die BKR Hypotheken verlenen. Een simpele formule op te kijken of u de hypotheek kunt terugbetalen is dan ook gewenst. Hoe een BKR Hypotheek verder werkt leest u in dit artikel.

BKR Hypotheek afsluiten
Hoe is het mogelijk dat u ondanks uw BKR Codering een BKR Hypotheek kunt afsluiten? Eigenlijk is het heel simpel. Een BKR Hypotheek afsluiten is mogelijk omdat het BKR geen oordeel geeft aan kredietverstrekkers maar slechts een advies is. Banken mogen dit advies negeren en zijn tevens niet verplicht Deelnemer te zijn bij het BKR. U kunt in principe dus bij elke bank een Hypotheek afsluiten ondanks het feit dat u een BKR Codering heeft. Nu u dus weet hoe het zit en dat u absoluut niet iets illegaals doet kunt u verder kijken naar de aanbieders van de BKR Hypotheek. Welke zijn er en wat bieden zij aan? Lees verder voor het antwoord op deze vraag.

BKR Hypotheek Aanbieders
Er zijn meerdere kredietverstrekkers gespecialiseerd in het verstrekken van hypotheken aan consumenten met een BKR Codering. We zullen hier om schijn van partijdigheid tegen te gaan geen namen noemen van adverteerders maar Advertenties op internet wijzen u eenvoudig naar deze aanbieders. Banken verstrekken van hypotheken met name alleen wanneer u financieel gezond bent. De laatste jaren is het steeds moeilijker geworden om een hypotheek te krijgen. Kom daarom direct met een goed verhaal.

Wat kost een BKR Hypotheek?
Een BKR Hypotheek afsluiten gaat net zoals met andere hypotheken. Echter lopen de kredietverstrekkers meer risico dus betaald u meer rente. Zo simpel is het en aanbieders die voor dezelfde prijs als gewone aanbieders een hypotheek aan u verstrekker en weten dat u bij het BKR staat moet u sterk in twijfel trekken. Voor de rest is een BKR Hypotheek afsluiten dus gewoon mogelijk en is dit ook zeker veilig en legaal om te doen, maar u betaald meer dan bij een gewone hypotheek. Of u dit kunt betalen en u deze hypotheek kunt afsluiten is natuurlijk een vraag die u zelf ook moet beantwoorden en niet alleen de bank.

Geplaatst op

Wanneer bij BKR geregistreerd?

De vraag wanneer u bij het BKR geregistreerd wordt is gemakkelijk te beantwoorden. Ook wanneer u niet bij het BKR Geregistreerd wordt is dan eenvoudig te beantwoorden. Maar de vraag of deze wel of niet registraties bij het BKR gerechtvaardigd zijn is een belangrijkere vraag welke we in dit artikel ook zullen beantwoorden. Wanneer u bij het BKR geregistreerd wordt leest u verder in dit artikel.

Wanneer wel een BKR Registratie
U wordt bij het BKR geregistreerd als u een schuld heeft welke u niet kunt terugbetalen. Maar daarvoor moet u deze schuld wel hebben openstaan bij een Deelnemer van het BKR. Deze deelnemer geeft door wie een schuld heeft, hoe hoog deze schuld is en ook hoe deze is ontstaan. Belangrijker is om te weten dat als dit het geval is u na het afbetalen nog vijf jaar als negatief geregistreerd staat bij het BKR. Negatief is dan het advies dat banken wordt gegeven om krediet aan u te verstrekken. Wanneer u ondanks een schuld welke u niet direct kunt terugbetalen niet wordt geregistreerd leest u hieronder.

Wanneer geen BKR Registratie
U krijgt geen BKR Registratie als u een van de volgende schulden heeft. Een studieschuld registreert geen BKR, net als een huurachterstand of een lening bij familie leden ook wel onderhandse leningen genoemd. Verder worden hypotheken met achterstand pas na meer dan 6 maanden geregistreerd. De belangrijkste vraag is of het niet mogelijk is deze schulden wel te registreren om banken een beter beeld te geven of ze u krediet zouden kunnen verstrekken. Een studieschuld is een investering om later meer te verdienen dus deze vervalt terecht. Een huurachterstand en hypotheek registreren heeft drastische gevolgen dus dat is vaak subjectief beargumenteren. Banken zulle voor zijn en kredietnemers zullen tegen zijn. Verder de onderhandse lening. Wat ons betreft wordt deze wel geregistreerd omdat er vele onderhandse leningen uitstaan bij mensen die op een andere manier net kunnen lenen. Hierdoor wordt een dergelijke achterdeurlening afgesloten en zullen de schulden uiteindelijk beter in beeld kunnen worden gebracht.

Hopelijk is nu duidelijk wanneer u als consument wel en niet wordt geregistreerd en waarom dit het geval is.

Geplaatst op

Na de schuldsanering

Wat kunt u verwachten na de schuldsanering? Hoe zit het met uw BKR codering nadat u de schuldsanering heeft doorlopen? Het is belangrijk om te weten wat u kunt verwachten na de schuldsanering. Het is zelfs zeer belangrijk om dit te weten zodat u de juiste keuze kunt maken voordat u in de schuldsanering terecht komt. Belangrijke vragen zoals wat er met de BKR registratie gebeurd nadat de schuldsanering is verkopen kunnen uw keuze beïnvloeden. Daarom hebben we dit artikel geschreven zodat u weet wat u kunt verwachten na de schuldsanering.

Tijdens de schuldsanering
Overigens om het hele verhaal compleet te maken kunt u nadat u dit artikel heeft gelezen ook het volgende artikel lezen over wat u tijdens de schuldsanering gaat tegenkomen. Belangrijk natuurlijk om te weten: Tijdens de schuldsanering.

Na de sanering
U hebt een aantal jaar op een houtje lopen bijten zodat een deel van uw schulden kunnen worden kwijtgescholden. Maar hoe zit het met uw schulden na de sanering? In principe heeft u geen schulden meer na de schuldsanering. Maar hier zijn enkele uitzonderingen op zoals boetes, schulden bij slachtoffers ook wel schadevergoedingen genoemd en langlopende studieschuld. Deze moet u gewoon betalen na de schuldsanering. Echter al uw andere schulden en dat zal het grootste deel zijn zullen deels worden gesaneerd. Het is de bedoeling dat u tijdens de schuldsanering een deel aflost en als u dat 3 jaar lang goed doet zal na 3 jaar de resterende schuld met kennisneming van de schuldeisers worden gesaneerd en zal de schuld verdwijnen. Let op u bent eindelijk van schulden af raak nooit meer in de schulden nu u dit heeft meegemaakt.

BKR Registratie na de schuldsanering
Na de schuldsanering wordt er een einddatum geprikt. De einddatum staat voor de laatste dag van de schuldsanering. Deze datum staat echter ook voor de eerste dag van de vijf komende jaren waarin u nog negatief geregistreerd zal staan bij het BKR. Helaas is dat het slechte nieuws als uw schuldsanering is afgelopen maar het is maar een registratie. Als u de schuldsanering heeft doorlopen dan moet dit ook te doen zijn. Lenen bij een gewone bank wordt erg lastig behalve natuurlijk als uw financiële situatie veel sterker is geworden.

Hopelijk is duidelijk geworden wat u te wachten staat na de schuldsanering!

Geplaatst op

Wat doet het BKR?

Het BKR vervult een belangrijke functie in de Nederlandse maatschappij. Het BKR staat zoals u misschien wel weet voor het Bureau Krediet Registratie en het BKR is een organisatie welke, zoals ze het zelf zo mooi zeggen, ”ervoor zorgt dat u financieel gezien niet te veel hooi op uw vork neemt.” Dit roept wel een aantal vragen op zoals hoe doet het BKR dit en wat betekend dit voor u? In dit artikel zullen we onder andere deze twee vragen voor u beantwoorden? En wist u dat bijna elke volwassene in Nederland bij het BKR staat? Dat zijn er ruim 9 miljoen!

Hoe doen ze het?
De vraag hoe het BKR precies zorgt dat u niet de teveel hooi op uw vork neemt is niet al te moeilijk te beantwoorden. Ze zorgen er namelijk voor dat ze aangesloten organisaties zoals bijna alle Nederlandse banken en andere kredietverstrekkers voorzien van uw financiële geschiedenis. Dit doen ze uiteraard zonder uw privacy te schenden en ze weten ook niet alles van u wat wel eens wordt beweerd in de media. Wel weten ze of u betalingen heeft welke niet zijn nagekomen. Dit zou van u een risicovolle klant maken voor de aangesloten organisaties waar u bijvoorbeeld wilt lenen. Het BKR geeft deze gegevens door aan de organisaties die willen weten wat uw financiële geschiedenis is. Alleen deze aangesloten organisaties kunnen uw BKR Opvragen, dus ook geen particulieren. Ook als u wel een hypotheek heeft maar geen schulden (geen achterstand van meer dan 3 maanden) is het van belang dat dit wordt doorgegeven aan het BKR. Dan wordt lenen bijvoorbeeld mogelijk eenvoudiger omdat kredietverstrekkers zien dat u uw rekening kunt betalen. Wat dit nog meer voor u betekend leest u hieronder!

Wat betekent dit voor u?
Nu u weet wat het BKR doet is het ook handig te weten wat het BKR voor u betekend. Er zijn in principe twee mogelijkheden. Hebt u geen achterstanden dan is het erg positief voor u als banken navraag hebben gedaan naar uw BKR (wat ze bijna altijd doen bij leningen). De bank ziet dan dat u geen schulden heeft en dus altijd netjes uw rekeningen betaald. U zult zo een goede indruk achterlaten op de bank. Wat overigens niet betekend dat u zomaar de lening die u wilt zou kunnen krijgen. Aan de andere kant kan een negatieve registratie bij het BKR erg vervelend zijn. Hebt u een hypotheek of leningen en deze niet op tijd betaald (meer dan 3 maanden achterstand) dan staat u te boek als wanbetaler. Doet een bank dan navraag dan krijgt deze te horen dat u uw rekeningen in het verleden niet altijd heeft weten te betalen waardoor de kans op de lening sterk zal dalen. Overigens kunt u tot vijf jaar nadat u de schulden heeft terugbetaald negatief bij het BKR staan. Dus zorg ervoor dat u altijd uw leningen op tijd terugbetaald en geen achterstanden oploopt.

Conclusie wat doet het BKR?
Hopelijk weet u nu ongeveer wat het BKR doet en waarom zij bestaan. U kunt begrijpen dat zij een belangrijke rol voor u kunnen spelen zowel positief als negatief, maar vooral voor de aangesloten organisaties is het BKR erg belangrijk. Als het BKR trouwens uw negatieve of positieve gegevens doorstuurt dan binden zij hier geen bindend advies aan. Banken mogen u ook ondanks uw negatieve BKR Registratie een lening verschaffen. Tot zo ver dit artikel over wat het BKR doet. Meer weten over het BKR dan kan deze site u zeker verder informeren!!!

Geplaatst op

Geen Lening door BKR?

Wat moet u doen wanneer u door omstandigheden schulden heeft gemaakt in het verleden en u nu geen lening door BKR meer kunt krijgen? Het is een vraag die steeds meer mensen zich verplicht moeten stellen en waar zelden meteen een antwoord op komt. Toch is de oplossing niet ver te zoeken. Wanneer een bank u omwille van een BKR codering een financiering weigert kunt u er immers nog steeds voor kiezen om een beroep te doen op financiële instellingen die niet bij het BKR zijn aangesloten. Verschillende financiële kantoren in Nederland zijn zelfs gespecialiseerd in het aanbieden van leningen met BKR. Welke mogelijkheden er precies bestaan en waar u allemaal rekening mee dient te houden komt u te weten in dit artikel.

Alternatieve financiële instellingen
Zoals gezegd is niet iedere financiële instelling in Nederland aangesloten bij het BKR. Financiële instellingen die geen verplichtingen hebben tegenover het BKR zijn daardoor niet gebonden aan het uitvoeren van een BKR toetsing alvorens een krediet te verstrekken. Dit zorgt er voor dat mensen die over een BKR codering beschikken bij deze bedrijven toch de mogelijkheid hebben om een lening af te sluiten… althans wanneer hun financiële situatie dit toelaat. Hoewel er geen BKR toetsing wordt uitgevoerd zal de financiële instelling in kwestie immers wel altijd een bewijs van inkomsten willen zien. Wanneer uw inkomen als onvoldoende wordt ingeschat kan het nog steeds voorkomen dat u geen krediet zult kunnen afsluiten. Verder spreekt het voor zich dat ook deze “banken” zo weinig mogelijk risico willen lopen. Gezien het feit dat er geen BKR toetsing wordt gedaan vertaald dit zich in een hogere interest. Wanneer u een lening met BKR codering wenst af te sluiten bent u dus steeds duurder uit dan wanneer u een gewone lening bij een erkende Nederlandse bank zou afsluiten.

Mini krediet
Wanneer u slechts een beperkt bedrag wenst te lenen en u er zeker van bent dat u dat bedrag op korte termijn kunt terugbetalen kunt u er ook nog altijd voor kiezen om een beroep te doen op de mogelijkheden van het mini krediet. Een mini krediet is een kleine financiering die kan worden versterkt tot een bedrag van 1.000 euro. De beperkte omvang van het bedrag zorgt er voor dat financiële instellingen in geen enkel geval verplicht zijn om een BKR toetsing uit te voeren waardoor deze lening eigenlijk gewoon altijd wordt toegekend. Het nadeel is wel dat u het geleende geld binnen de maand moet terugbetalen en u wordt opgezadeld met een hoge kostprijs. Een mini krediet maakt geen gebruik van rente, maar wel van een opstartkosten. Niet zelden bedraagt deze één vijfde of meer van het door u geleende bedrag. Een mini krediet mag dan op het eerste zicht interessant lijken, u zult er de hoge kostprijs wel bij moeten nemen.